UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I WYPADKOWE

ubezpieczenia od 49,00 €, również bez wkładu własnego

Kara za brak posiadania ubezpieczenia zdrowotnego

Osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnego z prawem niemickim zostaną ukarane. Zgodnie z ustawą § 193 Abs. 4 VVG bedą musiały nadpłacić zaległe składki. Za pierwsze sześć miesięcy kara równa jest wysokości miesięcznej składki, a za każdy następny miesiąc kara ta wynosi 1/6 składki miesięcznej ubezpieczenia. Osoby podlegające obowiązkowi od 01.01.2009 muszą wyrównywać składki od 01.02.2009 - styczeń 2009 został uznany jako miesiąc przejściowy. Maksymalna nadpłata jest równa składkom 13 miesięcy.

Ubezpieczenie zdrowotne

 • bez udziału własnego w kosztach leczenia /ohne Selbstbeteiligung (SB 0,00 €)
 • 100% koszty koniecznego leczenia (ambulatoryjnie lub w szpitalu)
 • 100 % koszty usług stomatologicznych
 • 50% materiały stomatologiczne (koronki, wypełnienia, plomby, implanty, ortodoncja)
 • bez konieczności badania lekarskiego oraz stomatologicznego
 • bez obowiązku nadpłaty zaległych składek ustawowych
 • gwarantowana stabilność składki /garantierte Beitragsstabilität keine Beitragsanpassungen
 • bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki /ohne Pflegeversicherungpflich
 • bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej /ohne Altersrückstellungspflicht
 • serwis z wydłużonym czasem pracy, 7 dni w tygodniu
 • koszty transportu zwłok do kraju ojczystego pokrywane do 10.000,00 €
 • ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej do trzech miesięcy po opuszczeniu Niemiec
 • ubezpieczenie zdrowotne w tej taryfie ważne jest maksymalnie 5 lat, pod warunkiem, że osoba ubezpieczona jest zameldowana w Niemczech, posiada nadal zameldowanie poza granicami Niemiec oraz nie posiada obywatelstwa niemieckiego!

Ubezpieczenie dla obcokrajowców Basis oraz Superstufe po upływie 60 miesięcy nie można przedłużyć!
Ubezpieczenie to zabezpiecza koszty leczenia Ubezpieczonego, który musiał poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Koszty leczenia nie są pokrywane jeżeli choroba powstała przed rozpoczęciem umowy.

Wysokość składki jest bardzo konkurencyjna do składek taryf bez ograniczeń czasowych. Wraz z ograniczeniem czasowym, ryzyko dla przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego jest również czasowo ograniczone.

Osoba ubezpieczona na tej taryfie musi być zameldowana i przebywać w Niemczech, musi nadal posiadać zameldowanie poza granicami Niemiec oraz nie może być obywatelem Niemiec! Taryfa SUPERSTUFE umożliwiającej po 19 lub najpóźniej po 60 miesiącach, przejście na inną taryfę bez ograniczenia czasowego, bez konsekwencji badań lekarskich. Ewentualna utrata zdrowia na skutek choroby lub wypadku w okresie trwania ubezpieczenia taryfy SUPERSTUFE nie ma wpływu na przejście na inną taryfę bez ograniczenia czasowego po „normalnych” cenach. Ubezpieczony nie może być też wykluczony z wybranej przez siebie indywidualnej taryfy DKV. Dodatkowo w tej taryfie gwarantowany jest pokój jedno- lub dwuosobowy w szpitalu z osobistą opieką ordynatora.

Ubezpieczenie zdrowotne państwowe w Niemczech

Niektóre państwowe kasy chorych podwyższyły miesięczne składki ubezpieczenia. Za te same świadczenia muszą Państwo płacić więcej. Na podwyżki zdecydowały się między innymi BKK Gesundheit, DAK, KKH Allianz, Deutsche BKK. Jeśli dostali Państwo wiadomość o podwyżce można zmienić ubezpieczalnie. Trzeba złożyć trzymiesięczne wypowiedzenie. A następnie wybrać ubezpieczalnie, która nie dała podwyżki.

Nie przepłacaj, zgłoś się do nas!

Ubezpieczenia zdrowotne Krankenversicherung

Reforma zdrowotna:
01 kwietnia 2007 weszła w życie reforma niemieckiej służby zdrowia (Gesundheitsreform). Cel: ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung) dla wszystkich osób żyjących na terenie Niemiec. Obowiązek ubezpieczenia został nałożony z jednej strony na obywateli, z drugiej strony na kasy chorych (Krankenkassen).

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne dla wszystkich !
Reforma zdrowotna: 01 kwietnia 2007 weszła w życie reforma niemieckiej służby zdrowia (Gesundheitsreform). Cel: ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung) dla wszystkich osób żyjących na terenie Niemiec. Obowiązek ubezpieczenia został nałożony z jednej strony na obywateli, z drugiej strony na kasy chorych (Krankenkassen). W Niemczech jest bardzo dużo ludzi, którzy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego.
Na przykład w razie wypadku lub zawału serca lekarze są zobowiązani do udzielenia niezbędnej pomocy. Koszty leczenia szpitalnego w Niemczech są bardzo wysokie. Dzień pobytu w szpitalu może sięgać nawet 1000 euro (albo i więcej). Przewóz karetką do szpitala mimo, że nie należy do najekskluzywniejszych taksówek, jest bardzo drogi około 500 euro (może być droższy lub tańszy). Kilka dni w szpitalu mogą kosztować nas nawet kilka tysięcy euro. I co jeżeli dany pacjent nie posiada środków, aby zapłacić za koszty leczenia, a żaden bank nie chce udzielić kredytu? Kto musi pokryć koszty związane z leczeniem danej osoby? (Nawet jeśli pacjentem był obcokrajowiec.) Koszty “spadają” na państwo niemieckie.
Bez ważnego ubezpieczenia, zgodnego z prawem niemieckim, nie otrzymają Państwo (w wielu przypadkach) zezwolenia na pobyt. Wiele urzędów oraz instytucji wymaga przedłożenia dowodu stwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.
Od 1 lipca 2007 osoby przynależne do systemu ubezpieczenia prywatnego, a którym do tej pory z różnych przyczyn odmawiano ubezpieczenia prywatnego, mają prawo ubezpieczenia w dowolnej ubezpieczalni prywatnej. Prywatne ubezpieczalnie są zobowiązane do przygotowania tzw. Standardtarife, czyli pakietów świadczeń zdrowotnych, w praktyce odpowiadających mniej więcej pakietom świadczeń gwarantowanych przez państwowe kasy chorych.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie zdrowotne jest dla każdej osoby przebywającej w Niemczech ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązkowi podlegają wszystkie osoby zamieszkałe i pracujące w Niemczech bez względu na obywatelstwo. Ubezpieczenie zdrowotne musi być zgodne z prawem niemieckim.
Oferujemy korzystne dla Państwa Ubezpieczenie zdrowotne
od 67,57 €
 • bez udziału własnego
 • bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki (Pflegeversicherung)
 • bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej
 • bez badania lekarskiego

UBEZPIECZENIE zdrowotne

Wybór ubezpieczenia zdrowotne - go jest bardzo ważnym wyborem!
Należy zwrócić głównie uwagę na:
 • zakres świadczeń
 • własny udział (Selbstbeteiligung)
 • stabilność składek danej taryfy na przestrzeni kilku lat

Są firmy ubezpieczeniowe w Niemczech, które potrafią podnieść składkę w jednym roku o 18 %. Rok później ponawiają to samo. Ci co nie mieli problemów z matematyką w szkole szybko wpadną na to, że nie chodzi tu o podwyżkę 36% w ciągu 2 lat lecz w rzeczywistości prawie 40 %, tzn jeżeli „wystartowaliśmy” ze składką miesięczną 250,00 EUR to po tej „małej serii podwyżek” lądujemy już przy składce 350,00 EUR na miesiąc.
W przypadku podniesienia składek można przedterminowo rozwiązać umowę (außerordentliches Kündigungsrecht)! Jeżeli coś takiego usłyszymy od tzw. maklera/agenta ubezpieczeniowego, doradcy finansowego itp. to nie wydaje mi się, że jest to osoba godna zaufania. Należy pamiętać o rosnącym wieku tzn. z roku na rok przybywa nam lat - składka w ewentualnej nowej firmie ubezpieczeniowej będzie wyliczana na podstawie naszego aktualnego wieku (Eintrittsalter). I to wszytko w wersji optymistycznej! Ale co jeżeli w tym czasie ulegniemy poważniejszemu wypadkowi, zachorujemy na jakąś przewlekłą chorobę? Wtedy na zmianę ubezpieczenia o korzystniejszej cenie nie ma szans!


Ubezpieczenia Köln


Ubezpieczenia
Köln

Tanie ubezpieczenia w Niemczech również dla Polaków pracujacych na Gewerbe.

Ubezpieczenia zdrowotne Krankenversicherung. Ubezpieczenia prywatne i państwowe. Ubezpieczenia rodzinne Familienversicherung.

Ubezpieczenia zdrowotne również bez podwyżek składek.

Ubezpieczenie samochodu z uznaniem zniżek z Polski.

Ubezpieczenia rentowe zamiast podatku.

Ubezpieczenie rentowe z dofinansowaniem od Państwa niemieckiego Riester Rente.

Prywatne ubezpieczenie w Niemczech

Jak zaoszczędzić na ubezpieczeniach?
Ubezpieczenia mogą być jednym ze źródeł oszczędności w przyszłym roku. Ubezpieczenie zdrowotne, samochodowe, wypadkowe oraz wiele innych można zmienić na korzystniejsze nie tylko cenowo, świadczenia mogą być również lepsze.

Ubezpieczenia samochodu można co roku zmieniać. Wypowiedzenie umowy musi nastąpić do 30 listopada danego roku. Od stycznia następnego roku można ubezpieczyć auto w innej, najczęściej korzystniejszej cenowo, ubezpieczalni.

Jeśli nie zdążą Państwo na czas wypowiedzieć umowy, przedłuża się ona automatycznie o dwanaście miesięcy.

Do końca listopada zostało kilka dni. Dlatego pośpieszmy się, aby w przyszłym roku zaoszczędzić na ubezpieczeniu.

Dostali może Państwo już informację o podwyżce składki ubezpieczeniowej?

Tylko przez krótki okres, od otrzymania tej informacji, mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy. Do końca tego roku mogą Państwo złożyć u nas wniosek o ubezpieczenie zdrowotne z dużo korzystniejszą składką bez konieczności nadpłaty zaległych składek ustawowych.

Przypominamy, że wszyscy zameldowani w Niemczech są prawnie zobowiązani do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustawodawca nie zobowiązuje do zawarcia prywatnego ubezpieczenia emerytalnego jednak zaleca je. Nabycie takiego ubezpieczenia jeszcze w tym roku zapewnia Państwu wyższą emeryturę. W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt.

Ubezpieczenia Polacy w Niemczech

Ubezpieczenia w Niemczech zgodnie z § 193 VVG są obowiązkowe dla wszystkich osób zameldowanych w Niemczech. Tylko jakie ubezpieczenie wybrać? Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia?

Na cenę ma wpływ:

 • płeć osoby ubezpieczonej
 • wiek osoby ubezpieczonej
 • wkład własny - im wyższy wkład własny ubezpieczenia tym niższa składka - są wyjątki!!!
 • firma ubezpieczeniowa - są firmy, które w pierwszym roku ubezpieczenia proponują konkurencyjne składki, które z roku na rok są podwyższane nawet o 20% i więcej
 • świadczenia wynikające z ubezpieczenia
oraz bardzo wiele innych czynników. Nie chcesz przepłacać! Za niższą składkę miesięczną możesz mieć lepsze świadczenia

Nie doceniamy ubezpieczenia dopóki nie stracimy zdrowia. Dlatego sprawdź już teraz co masz, zanim będzie zapóźno!!

Darmowe doradztwo!

Ubezpieczenie zdrowotne państowe

Składki na ubezpieczenie państwowe uzależnione są od dochodów brutto. Im wyższe dochody tym więcej trzeba płacić. Dyskusji nie ulega kwestia, że ubezpieczenie państwowe korzystne jest dla rodzin. Na przykład przy składce miesięcznej 311,39 € może być ubezpieczona cała rodzina. Bez względu na ilość dzieci.

czyta dalej

Obowiazek ubezpieczenia zdrowotnego

Ubezpieczenie zdrowotne jest dla każdej osoby przebywającej w Niemczech ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązkowi podlegają wszystkie osoby zamieszkałe i pracujące w Niemczech bez względu na obywatelstwo. Ubezpieczenie zdrowotne musi być zgodne z prawem niemieckim.
Korzystne dla Państwa Ubezpieczenie zdrowotne od 67,57 €
 • bez udziału własnego
 • bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki (Pflegeversicherung)
 • bez konieczności doliczania ustawowego 10%-owego dodatku do taryfy głównej
 • bez badania lekarskiego

UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich !

Reforma Ubezpieczenia zdrowotnego:
01 kwietnia 2007 weszła w życie reforma niemieckiej służby zdrowia (Gesundheitsreform). Cel: ubezpieczenie zdrowotne
(Krankenversicherung) dla wszystkich osób żyjących na terenie Niemiec. Obowiązek ubezpieczenia został nałożony z jednej strony na obywateli, z drugiej strony na kasy chorych (Krankenkassen).
W Niemczech jest bardzo dużo ludzi, którzy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego.

Na przykład w razie wypadku lub zawału serca lekarze są zobowiązani do udzielenia niezbędnej pomocy. Koszty leczenia szpitalnego w Niemczech są bardzo wysokie. Dzień pobytu w szpitalu może sięgać nawet 1000 euro (albo i więcej). Przewóz karetką do szpitala mimo, że nie należy do najekskluzywniejszych taksówek, jest bardzo drogi około 500 euro (może być droższy lub tańszy). Kilka dni w szpitalu mogą kosztować nas nawet kilka tysięcy euro. I co jeżeli dany pacjent nie posiada środków, aby zapłacić za koszty leczenia, a żaden bank nie chce udzielić kredytu? Kto musi pokryć koszty związane z leczeniem danej osoby? (Nawet jeśli pacjentem był obcokrajowiec.) Koszty “spadają” na państwo niemieckie.

Bez ważnego ubezpieczenia, zgodnego z prawem niemieckim, nie otrzymają Państwo (w wielu przypadkach) zezwolenia na pobyt. Wiele urzędów oraz instytucji wymaga przedłożenia dowodu stwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Od 1 lipca 2007 osoby przynależne do systemu ubezpieczenia prywatnego, a którym do tej pory z różnych przyczyn odmawiano ubezpieczenia prywatnego, mają prawo ubezpieczenia w dowolnej ubezpieczalni prywatnej. Prywatne ubezpieczalnie są zobowiązane do przygotowania tzw. Standardtarife, czyli pakietów świadczeń zdrowotnych, w praktyce odpowiadających mniej więcej pakietom świadczeń gwarantowanych przez państwowe kasy chorych.

ubezpieczenia

Ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech od 67,57 €:
 • bez wkładu własnego
 • bez badań lekarskich
 • bez nadpłacania zaległych składek

Prywatna czy Państwowa kasa chorych?

Obowiązkowemu państwowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby:
 • zatrudnione jako pracownicy (przy rocznym wynagrodzeniu do 48.600 EUR albo miesięcznym do 4.050,00 EUR)
 • uczące się zawodu (Auszubildende)
 • emeryci
 • studenci
 • praktykanci
 • pobierające wiadczenia socjalne dla bezrobotnych
 • rolnicy, artyści i publicyści
Możliwość dobrowolnego ubezpieczenia w państwowych kasach chorych posiadają także: - prowadzący działalność gosp. (Selbstständige), - zatrudnieni pracownicy, których roczny dochód przekracza 48.600 EUR.
Możliwość tę mają osoby, które w przeszłości podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu, a przez zmianę ich sytuacji zawodowej mogły podlegać prywatnemu ubezpieczeniu.
Zadania wyznaczone ustawowemu ubezpieczeniu przejmują kasy chorych (Krankenkassen), w których ubezpieczają się podlegający temu ubezpieczeniu. Ponieważ katalog usług medycznych, jakie obejmuje ubezpieczenie ustawowe musi być honorowany przez wszystkie kasy chorych, nie ma wielkiej różnicy w tym, kto ubezpieczony jest w jakiej kasie.

ubezpieczenie rentowe

Zadbali Państwo o swoją emeryturę?


Lata mijają! Być może pierwsze zmarszczki się już pojwiły. Do renty coraz bliżej. Zadbali Państwo o swoją rentę?

Renciści mają bardzo dużo wolnego czasu. Wykorzystać mogą go w różny sposób na przykład wycieczki po świecie, wielogodzinne zakupy, uprawianie Hobby. Wymażona emerytura, ale ile pieniędzy będziemy mieli miesięcznie do dyspozycji? Wystarczy nam na zrealizowanie naszych marzeń lub poprostu na przeżycie z miesiąca na miesiąc? Pomyśl o tym zanim przejdziesz na emeryturę, bo wtedy będzie za późno. Sprawdź jak wysoka będzie twoja emerytura, co będziesz mógł za to kupić, uwzględniając inflację.

wypadkowe

zdrowotne

obowiązek ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenia

ubezpieczenie

ubezpieczenia

ubezpieczenia w Niemczech

ubezpieczenie zdrowotne

ubezpieczenie wypadkowe

ubezpieczenia w Niemczech

ubezpieczenie rentowe

ubezpieczenie

ubezpieczenie

ubezpieczenia

Versicherung

Krankenversicherung

Gewerbe

wypadkowe

zdrowotne

ubezpieczenia

ubezpieczenie

Versicherungen

wypadkowe

zdrowotne

ubezpieczenia

ubezpieczenie

Versicherungen

Gewerbe

Versicherung

Krankenversicherung

ubezpieczenia

ubezpieczenie

zdrowotne

Gewerbe

wypadkowe

Krankenversicherung

Krankenversicherung

Versicherung

Versicherungen

Versicherungen

Gewerbe

Versicherung

Krankenversicherung

wypadkowe

zdrowotne

ubezpieczenia

ubezpieczenie

Versicherungen

Versicherung

Krankenversicherung

Gewerbe

wypadkowe

zdrowotne

ubezpieczenia

ubezpieczenie

Krankenversicherung

Gewerbe

ubezpieczenie

Versicherungen

Versicherung

wypadkowe

zdrowotne

ubezpieczenia

Versicherungen

ubezpieczenie

ubezpieczenia

zdrowotne

wypadkowe

Versicherung

Krankenversicherung

Gewerbe

Versicherung

Krankenversicherung

ubezpieczenie

Versicherungen

Gewerbe

wypadkowe

zdrowotne

ubezpieczenia

wypadkowe

ubezpieczenia

zdrowotne

Gewerbe

Versicherung

Krankenversicherung

ubezpieczenie

Versicherungen